ASIAKKAAT

Laajan ja monivuotisen tietojärjestelmähankkeen läpivienti

Haaste

Tieliikenteen ohjauksen uuden järjestelmän (T-LOIK) IT-rakennuttaminen

Ratkaisu

Atostekin asiantuntijat auttoivat Liikennevirastoa suunnittelemaan monivuotisen monitoimittajahankkeen, jossa uudistetaan täydellisesti Suomen tieliikenteen ohjaus tieliikennekeskuksissa. Hanke jaettiin ketterästi toteutettaviin osiin, joita kuitenkin tilaaja jämäkästi hallitsee puolellaan toimivien IT-rakennuttajakonsulttien avulla. Atostekilla on edelleen hankkeessa mukana kokonainen asiantuntijaryhmä, joka vastaa mm. arkkitehtuurista, jatkuvasta määrittelystä sekä kehitys- ja tuotantoympäristöistä.

Lopputulos

T-LOIK otettiin vakituiseen tuotantokäyttöön suunnitelmien mukaisesti heti kun riittävä määrä ominaisuuksia oli valmiina. Työ jatkuu edelleen, sillä uusia ominaisuuksia ja järjestelmäliityntöjä sisältäviä versioita viedään tuotantoon ripeään tahtiin.

”Atostekissa yhdistyvät luja käytännön tekninen osaaminen sekä tuoreet ajatukset tietojärjestelmien hankinnasta ja rakennuttamisesta.”
Markus Nilsson, T-LOIK -projektipäällikkö, Liikennevirasto

liikennevirasto - Liikennevirasto
Liikennevirasto on Suomen valtion virasto, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Liikenneviraston tehtävänä on vastata Suomen tie- ja rataverkosta sekä vesiväylistä.

Haluatko kuulla lisää asiakastarinoitamme?
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!