PALVELUT

Palvelumuotoilu, UX-suunnittelu

Ohjelmistot ovat tärkeä palvelun väline. Niiden on vastattava käyttäjän tarpeisiin oikealla tavalla. Niiden on ratkaistava oikeat ongelmat. Kun nämä toteutuvat, palvelun käyttäjä on tyytyväinen ja liiketoiminnan tavoitteet täyttyvät.

Palvelut ja ohjelmistot

Atostek ei suunnittele pelkästään ohjelmistoja, vaan usein työ alkaa palvelun muotoilusta. Ohjelmisto on osa palvelukokonaisuutta, jossa keskiössä ovat sekä käyttäjät että palvelun liiketoimintatavoitteet. Palveluntarjoajan liiketoiminnan kannattavuus on myös ehtona onnistuneelle ohjelmistolle. Kun ohjelmistot ja toimintatavat suunnitellaan kuhunkin kontekstiin ja tilanteeseen sopiviksi, kaikki hyötyvät. Ohjelmiston tilaaja saa tuotteen, joka tekee oikeita asioita oikealla tavalla. Ohjelmiston käyttäjä saa tuotteen, joka palvelee häntä parhaalla mahdollisella tavalla.

Luovuus, ennakointi, asiakaskeskeisyys

Hyvä tuote ja palvelu syntyy asiakkaan ymmärtämisestä ja arvon luomisesta oikeanlaisilla palveluilla. Koska maailma ja ihmiset muuttuvat, palvelu ei ole koskaan valmis vaan sitä voi aina parantaa. Ennakoimalla tulevia muutoksia ja tarpeiden kehitystä tarjoamme näkemyksiä tulevaisuudesta jo ennen kuin ne konkretisoituvat. Näin voimme luoda parempia palveluja ja pitää liiketoiminnan kannattavana myös tulevaisuudessa.

Prosessien automatisointi

Atostekilla on vahva kokemus palveluprosessien parantamisesta. Yleinen rasite on esimerkiksi käsityönä tehtävä datan siirtely järjestelmästä toiseen. Atostek auttaa monimutkaisten järjestelmien ja prosessien sujuvoittamisessa ja automatisoinnissa.

Haluatko kuulla lisää palvelumuotoilun ja UX-suunnittelun osaamisestamme?
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!